NSF ABspeiderne.no


ABspeidernes hytter og utstyr

Grønland

Kretsens egen hytte i Vestmarka heter Grønland. Det er en romslig hytte med to stuer, minst 30 soveplasser og servering. Hytta kan leies av speidergrupper, skoleklasser og andre lag, foreninger og privatpersoner.

Les mer om Grønland og utleie.

Gruppehytter

Det finnes mange speiderhytter i vårt område. Hyttene drives av speidergruppene våre og har forskjellig størrelse, standard og beliggenhet. Flere av hyttene kan leies av andre speidere.

Kjekstamarka

Persbu (1. Skougum), 8 plasser, Nord for Blåfjellhytta

Vestmarka

Tveterhytta (1. Skougum), 27 plasser, strøm, vann, Tvetersætra
Lastens bule (1. Sandvika), 5 plasser, 3 km fra Vestmarksetra parkeringsplass
Rudsmur-hytta (1. Sandvika), 25 plasser, 5 km fra Vestmarksetra parkeringsplass
Fløyta I (1. Skougum), 8 plasser, Sør for Furuholmen
Fløyta II (1. Dikemark / 1. Borgen), 8 plasser, Sør for Furuholmen

Bærumsmarka

Akropolis (1. Rykkinn), 10 plasser, Vest for Brunkollen
Lomma (1. Eiksmarka), 20 plasser, Fiskelaustjern
Mason Hill (Nadderud), 15 plasser, Fiskelaustjern

Andre steder

Blommistoppen (2. Blommenholm), 32 plasser, Avtjerna v/Sollihøgda

Utstyr på kretskontoret

Vi har mye utstyr som lånes ut til grupper og enkeltpersoner i kretsen. Alt utstyret har eget bruker- og monteringsveiledning. Utstyret lånes ut gratis, men utstyr som ødelegges må låner selv erstatte. Alt lånt utstyr må rengjøres før tilbakelevering.

Retningslinjer for utlån | Instruks for rengjøring av utstyr

Kretsstyret har i etterkant av Kretstinget utpekt utstyrsansvarlige for ABspeidernes utstyr. Utstysforvalterne har utarbeide nye presentasjoner over utstyret samt utlåns- og vedlikeholdsrutiner.

Forespørsel om lån av utstyr sendes til utstyr@abspeiderne.no.

Vi er takknemlig for tilbakemeldinger på dagens utstyr og eventuelle behov for nytt utstyr.

Dokumentasjon - utstyr