NSF ABspeiderne.no

Valgkomité

Har DU forslag til kandidater til Kretsstyret? Andre speiderledere, rovere eller kanskje du selv har lyst å prøve…

Meld fra direkte til kretskontoret: post@abspeiderne.no

 

Kretsstyret er øverste ledelse i kretsen vår, og har ansvaret for følgende:

  • Følge opp kretsens økonomi og terminliste mellom Kretsting.
  • Støtte de ulike prosjektlederne med deres arrangementer.
  • Være bindeledd mellom speidergruppene i kretsen og mellom kretsen og NSF.
  • Kretsleder og visekretsleder ivaretar også arbeidsgiveransvaret for kretsens sekretær.

Det gis en felles styregodtgjørelse til intern fordeling (Kr 26.000,- i 2016).