NSF ABspeiderne.no

Kretsstyret

Nytt styre ble valgt på kretstinget 4. mars, denne siden oppdateres snart!

 

Kretsstyret i ABspeiderne er øverste ledelse i kretsen vår, og har ansvaret for følgende:

  • Styret har ansvar for å følge opp kretsens økonomi og terminliste mellom Kretsting
  • Styret støtter de ulike prosjektlederne med deres arrangementer
  • Styret er bindeledd mellom speidergruppene i kretsen og mellom kretsen og NSF
  • KL og VKL ivaretar arbeidsgiveransvaret for kretsens sekretær
  • Utover dette er det opp til hver KS hvor mye han/hun gjør

 

For perioden 2019-20 vil mye fokus være på:

  • Større krets fra 2020 (fusjon med Nedre-Busk)
  • Kretsleir/Regionsleir 2019
  • Følge opp NSFs mål (fra speidertinget 2018)

 

Se terminlisten for møtetider.

 

KL og yngste KS deltar på halvårlige samlinger med resten av KL/KS i Norge; i mars og oktober.
Neste samling blir 16-18. mars i Gjøvik. Høstsamlingen går ut pga. Speidertinget-2018.

For detaljerte retningslinjer for kretsstyret i ABspeiderne, se punkt 5-23 i Retningslinjer for driften av ABspeiderne.

Kontakt oss gjerne på felles e-postadresse: kretsstyret@abspeiderne.no

 

 

For 2018-2019 består kretsstyret av følgende:

 

      Kretsleder
Lars Foyn Ranheimsæter
(direkte medlem)
Telefon: 472 38 413
E-post: kretsleder@abspeiderne.no 
E-post 2: larsfoyn87@gmail.com 
     
             
 

 Kretsstyremedlem 
Henrik Melfald Kittang
(1. Eiksmarka)
Telefon: 482 884 13
E-post: 
henrik.kittang@gmail.com

  Visekretsleder 
Thor Gunnar Mathisen
(1.Jar/ 1.Lysaker)
Telefon: 924 20 663
E-post:
thorgm@online.no 
 

 Kretsstyremedlem 
Anders Fangel
(1. Eiksmarka)
Telefon: 917 95 043
E-post: 
anders.fangel@gmail.com

 
             
 

Kretsstyremedlem
Ludwig Knutsen
(1. Eiksmarka)
Telefon: 970 73 001
E-post:
ludknu@gmail.com

  Kretsstyremedlem
Hans Marius Øverås 
(1. Eiksmarka)
Telefon: 959 34 577
E-post:
hansmariusoveras@googlemail.com 
 

Kretsstyremedlem
Gaute Ratvik  
(1. Eiksmarka)
Telefon: 407 22 090
E-post:
gauteratvik@gmail.com

 
             

 

 

Referater fra kretsstyremøter forrige periode.

 

 

 

Gamle referater

Kretsen tar selvfølgelig vare på gamle styrereferater. Kontakt Kretskontoret for tilgang.