NSF ABspeiderne.no

Kretsstyret

Nytt styre ble valgt på kretstinget 4. mars, denne siden oppdateres snart!

 

Kretsstyret i ABspeiderne er øverste ledelse i kretsen vår, og har ansvaret for følgende:

  • Styret har ansvar for å følge opp kretsens økonomi og terminliste mellom Kretsting
  • Styret støtter de ulike prosjektlederne med deres arrangementer
  • Styret er bindeledd mellom speidergruppene i kretsen og mellom kretsen og NSF
  • KL og VKL ivaretar arbeidsgiveransvaret for kretsens sekretær
  • Utover dette er det opp til hver KS hvor mye han/hun gjør

 

For perioden 2018-19 vil mye fokus være på:

  • Større krets fra 2020 (fusjon med Nedre-Busk)
  • Kretsleir/Regionsleir 2019
  • Følge opp NSFs mål (fra speidertinget 2018)

 

Se terminlisten for møtetider.

 

KL og yngste KS deltar på halvårlige samlinger med resten av KL/KS i Norge; i mars og oktober.
Neste samling blir 16-18. mars i Gjøvik. Høstsamlingen går ut pga. Speidertinget-2018.

For detaljerte retningslinjer for kretsstyret i ABspeiderne, se punkt 5-23 i Retningslinjer for driften av ABspeiderne.

Kontakt oss gjerne på felles e-postadresse: kretsstyret@abspeiderne.no

 

 

For 2018-2019 består kretsstyret av følgende:

 

      Kretsleder
Lars Foyn Ranheimsæter
(direkte medlem)
Telefon: 472 38 413
E-post: kretsleder@abspeiderne.no 
E-post 2: larsfoyn87@gmail.com 
     
             
      Visekretsleder 
Thor Gunnar Mathisen
(1.Jar/ 1.Lysaker)
Telefon: 924 20 663
E-post: thorgm@online.no 
     
             
  Kretsstyremedlem
Morten Sætrang Haakonsen
(1.Skougum)
Telefon: 479 04 912
E-post: falk1992@yahoo.no
  Kretsstyremedlem
Hans Marius Øverås 
(1.Eiksmarka)
Telefon: 959 34 577
E-post: hansmariusoveras@googlemail.com 
  Kretsstyremedlem
Kjetil Andreas Andersen 
(1.Skougum)
Telefon: 990 92 242
E-post: k-an-and@online.no
 
             

 

 

Referater fra kretsstyremøter inneværende periode

 

 

 

Gamle referater

Kretsen tar selvfølgelig vare på gamle styrereferater. Kontakt Kretskontoret for tilgang.