NSF ABspeiderne.no

Kretsstyret

Kretsstyret i ABspeiderne er øverste ledelse i kretsen vår, og har ansvaret for følgende:

  • Følge opp kretsens økonomi og terminliste mellom Kretsting.
  • Støtte de ulike prosjektlederne med deres arrangementer.
  • Være bindeledd mellom speidergruppene i kretsen og mellom kretsen og NSF.
  • Kretsleder og visekretsleder ivaretar også arbeidsgiveransvaret for kretsens sekretær.

For perioden 2017-18 vil mye fokus være på kretsens deltagelse under Nord-2017 samt kretsleir 2019.

Se terminlisten for møtetider.

Kontakt oss gjerne på felles e-postadresse: kretsstyret@abspeiderne.no

 

(Eirik, Nils-Martin og Thor Gunnar)

 

For 2017-2018 består kretsstyret av følgende:

 

    Kretsleder
Nils-Martin Haugen
(1.Rykkinn)
Telefon: 454 38 022
E-post: kretsleder@abspeiderne.no
E-post 2: nmhaugen@yahoo.no
   
         
    Visekretsleder
Thor Gunnar Mathisen
(1.Jar/ 1.Lysaker)
Telefon: 924 20 663
E-post: thorgm@online.no
   
         
    Kretsstyremedlem
Eirik Måkestad
(1.Tanum)
Telefon: 919 12 571
E-post: emakestad@1tanum.no
   

 

Referater fra kretsstyremøter inneværende periode

 

 

 

Gamle referater

Kretsen tar selvfølgelig vare på gamle styrereferater. Kontakt Kretskontoret for tilgang.