NSF ABspeiderne.no

Snarøen sjøspeidergruppe

Hjemmeside: http://snaroen.sjo.speidergruppe.org/
Møtested: Snarøya kirke

Snarøen Sjø ble etablert i 1956 og har gitt bort i mot 1000 Snarøyaungdommer mulighet til å få en meningsfylt fritid.

Vi har et allsidig aktivitetstilbud for barn/ungdom som har begynt i 4. klasse (9 år) eller er eldre. Gjennom våre aktiviteter ønsker vi å tilby våre medlemmer muligheten til å utvikle seg til selvstendige og ansvarsbevisste medmennesker. Vi benytter Norges speiderforbunds program, og i tillegg benytter vi sjøen som ramme rundt våre aktiviteter.

Speiderne er delt inn i patruljer (team), som gjør ting sammen. Dette kan være praktiske oppgaver, eller turer med båt eller i skogen. Vi legger vekt på allsidighet, og gir den enkelte mulighet til å få prøvd seg på mange utfordringer. Vi er ingen seilforening, men lar våre medlemmer lære sjømannskap og få oppleve gleden ved å være sammen med andre på sjøen.

Kontaktperson

Gruppeleder
Hans Petter Kvalø
Telefon: 906 54 661
E-post: snaroensjo@hotmail.com