NSF ABspeiderne.no

1. Tanum speidergruppe

Facebook: http://www.facebook.com/1tanum
Møtested: Kvikkhytta (Speiderhytta) i Tanumskogen ca. 500 meter øst for Tanum skole
Møtetid, bevere og småspeidere: Tirsdager kl 18:00 – 19:00
Møtetid, tropp: Tirsdager 18:30 - 20:00
Møtetid, roverlag: Tirsdager 20:00 - 21:00

Bever (1. - 2. klasse)

Tanum speidergruppe har beverspeiding. Beverarbeidet gir tilbud om å starte som speider allerede i 1. og 2. klasse. Det er bevermøter hver tirsdag med oppmøte ved Tanum skole fra klokken 18:00. Tilbudet er tilpasset aldersgruppens utviklingstrinn. Allerede i 6-årsalderen har barn en klar opplevelse av vennskap og samhold. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvar og selvstendighet.

Småspeiderflokken (3. - 5. klasse)

Småspeiderne har voksne ledere - ­ gjerne foreldre som har barn i gruppen. De får hjelp av rovere på 16 år. Vi møtes på Kvikkhytta i Tanumskogen hver tirsdag mellom kl 18:00 og 19:00. I småspeider'n har vi det gøy sammen. Vi leker og er mye ute i naturen. Vi drar på både dagstur og overnattingsturer i Vestmarka.

Troppen (5. til 10. klasse)

Troppen drives av troppsleder, sammen med roverne. Det er troppsmøter første tirsdagen i hver måned og en eller to troppsturer i året. Troppen er videre organisert i patruljer, der hver patrulje har en patruljefører (PEFF) og en assistent (ASS) som er ansvarlig for å drive patruljen. Patruljene har jevnlige møter hos hverandre der de har flere forskjellig aktiviteter, og jobber med ferdighetsmerker. Patruljene drar også på patruljeturer til våre hytter i Vestmarka, og andre steder.

Vallak roverlag (16 til 29+ år)

Roverlaget ble stiftet i 1965. I dag er vi rundt 20 aktive rovere. Vi er aktive og synlige og drar på mange morsomme turer og har regelmessige møter på Kvikkhytta eller i roverhula rett etter troppsmøtene.

Kontaktinformasjon

Gruppen
www.facebook.com/1tanum
Telefon: 908 19 929
E-post: post@1tanum.no
A-post: Vågebyveien 13B, 1341 Slependen

Gruppeleder
Bjarne L. Gram
Telefon: 911 50 630
E-post: gruppeleder@1tanum.no

Beverleder
Kajsa Tidemann
Telefon: 476 47 994
E-post: bever@1tanum.no

Småspeiderleder
Per Christian Huse
Telefon: 900 98 685
E-post: smaspeider@1tanum.no

Troppsleder
Brage Bjurholt
Telefon: 452 10 656
E-post: troppsleder@1tanum.no

Roverlagsleder
Eirik Måkestad
Telefon: 919 12 571
E-post: rover@1tanum.no