NSF ABspeiderne.no

1. Kolsås speidergruppe

Møtested: Speiderhuset bak Belset barnehage på Rykkinn (Belsetveien 85)
Møtetid, beverflokken (1.-4. trinn): onsdager kl. 17:30-18:30
Møtetid, troppen (5.-10. trinn): onsdager kl. 18:30-20:00

Gruppeleder: Johannes Hermanrud
Tlf. 926 13 233  / johannes.hermanrud@gmail.com

 

Beverflokken (1.-4. trinn)

Beverspeiding er for 1. og 2. trinn, småspeider/flokk er for 3. og 4. trinn. Vi i 1. Kolsås har pr. i dag valgt å slå sammen disse to til Beverflokken. Dette gir oss en større spredning i kunnskap, vennskap, erfaringer og evne. Vi lærer masse om å ta hensyn til hverandre, inkludere hverandre, og vi får og er rollemodeller for hverandre.
På møtene er det, i tillegg til å lære om friluftsliv, viktig for oss å leke og bli kjent slik at vi kan legge til rette for et trygt og inkluderende miljø.
I tillegg drar vi på tur 2-3 ganger i halvåret.
Beverflokken har voksne ledere som er foreldre i gruppen.

Flokkleder: Lise H. Eglin
Tlf: 4817 4918  / lisehelen@live.no

 

Troppen (5.-10. trinn)

Troppen er for barn og ungdom fra og med 5. trinn til og med 10. trinn.  Vi rekrutterer hovedsakelig speidere fra flokken, men tar også inn andre/nye dersom vi har plass.
Vi har møter hver onsdag der vi er mye på tur eller gjør andre aktiviteter ute, men vi har noen aktiviteter inne også.
Vi er på 2-3 overnattingsturer i halvåret, samt sommerleir 4-7 dager hver sommer.
Troppen har voksne ledere som er foreldre i gruppen.

Troppsleder: Johannes Hermanrud
Tlf. 926 13 233  / johannes.hermanrud@gmail.com

 

Roverlaget Måke (16 til 26 år)

Roverlaget Måke er for ungdom fra 16 år (ferdig i 10. klasse) til og med 26 år, og består hovedsakelig av de som har vært speidere i troppen i 1. Kolsås.

Kontakt gruppeleder for å få kontakt med roverlaget.