NSF ABspeiderne.no

Informasjonsmøte om Rovernes Beredskapsgruppe Asker og Bærum

Beredskapsgruppen og Ressursgruppe Samband

 

Vil du høre hva dette er og hva planen vår er?
Vil du lære mer om beredskap, samband og førstehjelp og være en ressurs for andre grupper, kretsen, nærmiljøet, lokalsamfunnet og organisasjonene våre?
Møt opp på Wøyen Gård, kafeteriaen onsdag den 25.April klokken 18:30
Det blir enkel servering.

 

Vår hensikt er å øke speidernes sikkerhet, være beredt ved ulykker og være til hjelp i samfunnet. Dette oppnår vi ved å trene på operative egenskaper og beredskap gjennom aktivt friluftsliv. Slik vil vi kunne bistå med samband, sikkerhet og førstehjelp i speidersammenheng. Vi vil ha baser på Wøyen Gård og Grønland Speidersenter men kunne operere i hele kretsen.

Medlemmene i Rovernes Beredskapsgruppe må ha flere års speidererfaring og aspirantene vil gjennomgå et treningsprogram i operativt samband, beredskap og førstehjelp.

 Vår langsiktige målsetting er å kunne være en ressurs for våre grupper i kretsen og nærmiljø med førstehjelpsberedskap i marka, primært på Grønland Speidersenter og ved deltakelse i lete- og redningsaksjoner sammen med kommune, brann, politi og annen redningstjeneste. Før dette oppnås, må medlemmene delta i og gjennomføre et treningsprogram i SAR kunnskaper og ferdigheter for å bli en operativ enhet.

Gjennom aktivt friluftsliv, operative øvelser og teoretisk kunnskap oppnås det praktiske ferdigheter som gir livslang glede og nytte.

Deltagere må være fylt 16 år og aktive medlemmer av ABspeiderne.

 

For ABspeiderne,

Thor Ivar Tandberg Johansen og Lars Foyn Ranheimsæter
mob: 90 56 52 00