NSF ABspeiderne.no

Hiorthpokalen 2018

Den 9-11. mars 2018 er det klart for årets vinterbegivenhet for speiderne i Asker og Bærum krets: Hiorthpokalen! Vi ønsker alle speidere, rovere og ledere velkommen til Hiorthen. 

Hiorthpokalen er en tradisjonsrik vinterspeiderkonkurranse, med fokus på å lære seg å mestre vinterfjellet i Norge. Hiorthen er noe vi gamle speidere ser tilbake på som en spesiell opplevelse, og vi håper at akkurat du blir med i år.

Det vil i år settes særlig fokus på å lære gode rutiner i vinterfjellet.

Det blir buss til Geilo fredag kveld og vi overnatter i Geilo til lørdag. Lørdag morgen tar vi bussen opp på Hardangervidda og går noen km inn på fjellet til der vi skal grave snøhule og lære oss vinterspeiding. Søndag er det oppgaver innen vinterspeiding som skal løses på vei tilbake til bussen. Se vedlagte brev for ytterliggere informasjon om programmet. Alle speiderne blir hele tiden veiledet av erfarne ledere og Hiorthstab.

Hvem kan bli med:

Sett sammen et lag på mellom 4 og 8 speidere (kan være på tvers av tropper). Aldersgrense for å bli med i konkurransen er 14-17 år. Dersom du er yngre enn 14 år kan du søke om dispensasjon for å bli med (send mail til hakowb@gmail.com).  Er du eldre enn 17 år kan du bli med som leder.

Hvert lag må stille med minst én ansvarlig leder/dommer hele helgen. Deltakere og ledere som ikke har betalt forbundskontingenten for inneværende år (2018), er ikke forsikret under Hiorthen og får derfor ikke delta.

DebutantHiorth arrangeres også i år. I debutanthiorth kan man bli med uansett alder, forutsatt at laget stiller med en erfaren leder (over 18 år). Lederen skal følge opp laget, og fungere som patruljefører. På detbutantHiorth er man med på det samme opplegget som Hiorthpokalen, men er med i en egen debutantkonkurranse.

Alle speidere og debutanter må klare å gå på ski med tung sekk, samt ha nødvendig utstyr. Se vedlagt informasjon for pakkeliste.

Tidspunkter og viktig info:

Avreise: Oppmøte fredag 9/3 kl. 16.30 på Wøyen Gård (Speiderkontoret)
Henting: Søndag 11/3 ca. kl 20:00 samme sted.
Hiorthaften: Torsdag 15/3 kl 18:30 på Wøyen Gård, premieutdeling og multi-media show fra Hiorthen. Mer info kommer!

Påmelding:
Påmelding gjøres samlet for troppen av gruppeleder eller troppsleder til post@abspeiderne.no innen tirsdag 27. februar, påmelding etter fristen vil medføre et straffegebyr på kr 100,- per deltaker.

Deltakelse koster i år kr 700,- for speidere og ledere.  Kr 800,- for speidere fra KFUK/M og andre NSF-kretser.
Dette inkluderer busstransport tur/retur Geilo, overnatting inne på Geilo kulturkirke fredag/lørdag med middag fredag kveld, sikkerhetsopplegget oppe i snøhuleområdet inkl kontinuerlig tilsyn av samtlige snøhuler hele natten.
Samt 4-5 poster vinterspeidings-konkurranse søndag.

NB: Husk å melde fra om allergier og annen relevant informasjon i påmeldingen. Informasjon om betaling kommer senere.   Ved spørsmål ta kontakt med din troppsleder, eventuelt Hiorthsjef Håkon Bjørnsrud (hakonwb@gmail.com)

Beste speiderhilsen:
Hiorthstaben 2018 v/ Håkon Bjørnsrud

PS: Hiorthen er på facebook! Sjekk ut: https://www.facebook.com/hiorthpokalen/ Her vil det legges ut nyttige tips og informasjon frem mot Hiorthen.

 

Vedlagt:

1. Viktig: Pakkeliste (!) og informasjon om årets Hiorth, samt konkurranseregler

2. Til info: Bakgrunnsinformasjon om Hiorthen og generell informasjon om vinterspeiding