NSF ABspeiderne.no

Utlysning: Kretsstyre for 2018-19

 

Kretstinget 2018 finner sted søndag 4. mars på Wøyen.

 • Kretsleder (KL) Nils-Martin Haugen flytter til Moss og går av som kretsleder.
 • Visekretsleder (VKL) Thor Gunnar Mathisen går av som VKL, men kan evt fortsette ett år til som kretsstyremedlem.
 • Kretsstyremedlem (KS) Eirik Måkestad ønsker ikke å ta gjenvalg.

 

Et godt kretsstyre består av KL, VKL og minst 3 KS. Er det færre enn dette i styret vil styret ikke få muligheten til å støtte gruppene i stor grad, men vil måtte dytte mye jobb over på gruppelederne.

Dermed ber styret kretsens gruppeledere om å snakke med sine ledere og rovere og finne kandidater til kretsleder, visekretsleder samt 2 (3) kretsstyremedlemmer.

 

Styrets medlemmer skal være minimum 16 år gamle (KL/VKL minimum 18). Per i dag er det ingen kvinner i styret så kvinner oppfordres til å stille.

Det fordeles styrehonorar til kretsstyret; total ramme per 2017 er Kr 26000,- til intern fordeling.

 

Oppgavene til kretsstyret:

 • Styret har ansvar for å følge opp kretsens økonomi og terminliste mellom Kretsting
 • Styret støtter de ulike prosjektlederne med deres arrangementer
 • Styret er bindeledd mellom speidergruppene i kretsen og mellom kretsen og NSF
 • KL og VKL ivaretar arbeidsgiveransvaret for kretsens sekretær
 • Utover dette er det opp til hver KS hvor mye han/hun gjør

 

For perioden 2018-19 vil mye fokus være på:

 • Større krets fra 2020 (fusjon med Nedre-Busk eller invitasjon til «Nye Asker»)
 • Regionsleir 2019 (Nedre-Busk, AB, Oslo, Follo, Fredrikstad, Østfold øst)
 • Følge opp NSFs mål (fra speidertinget 2016 og 2018)

 

Styret møtes én gang hver måned i skoleåret, og har to sosiale samlinger; i juni og desember.
Styret holder en samordningstur i april.

 

KL og yngste KS deltar på halvårlige samlinger med resten av KL/KS i Norge; i mars og oktober.
Neste samling blir 16-18. mars i Gjøvik. Høstsamlingen går ut pga. Speidertinget-2018.

 

For detaljerte retningslinjer for kretsstyret i ABspeiderne, se punkt 5-23 i Retningslinjer for driften av ABspeiderne.

 

Med speiderhilsen,
Kretsstyret