NSF ABspeiderne.no

Informasjon og diskusjonsmøte 26/10 på Wøyen

 

På kretstinget 2017 ble det opprettet to komiteer; en for nytenkning og veiskille, og en komité som skulle vurdere kretsfusjon med Nedre Buskerud krets.

Det innkalles til et informasjons,- og diskusjonsmøte, torsdag 26/10 kl 19:30 på Wøyen Gård.
Hvis gruppen ikke kan stille ber vi om innspill per e-post.

 

Vedlagt er saksdokumenter fra begge komiteer, alle bes lese dette før dere kommer på møtet.

 

 

MVH,
Komiteene