NSF ABspeiderne.no

Her kan du lese referatet fra GL-samlingen.