NSF ABspeiderne.no

Gruppeledersamling 10. Mai 2017

 

Velkommen til gruppeledersamling på Wøyen fra klokken 18:30-21:00 (senest).

Som dere vet ble det valgt et minimumsstyre sist kretsting. Derfor sa tinget seg enig i at styret skal involvere gruppelederne mer enn vanlig denne perioden.

Agenda

  • Nord-2017 (containere, Smuglerløp, info fra LOS-Nina)
  • Komitéene for Nytenkning i kretsen og Samarbeid med Nedre-Busk (info om arbeidet så langt)
  • Morodag 15 eller 22 oktober (noen som vil ta ansvaret? Kretskontoret har ferdig opplegg!)
  • Peffkurs-rekken (grupper som kan tenke seg gå sammen om kurs 1 og/eller 2 i vår/høst?)
  • Kretsleir 2019 (alene, samarbeid med Nedre-Busk, regionsleir med Oslofjord øst?)
  • Gruppene (hvordan går det, hva er topp og hva kan bli bedre, hvordan er rekruttering av ledere og speidere)
  • Sandvika Byfest
  • Fri agenda - Bordet rundt (nyttige tips, gode ideer, flotte turopplevelser osv)

 

Det blir kaffe/te og noe å bite i. Tenk gjerne miljø og ha med egen kopp.

 

Vi minner om pliktig fremmøte for alle grupper, helst både gruppeleder og leiransvarlig.

Dersom gruppeleder ikke kan møte, send leiransvarlig og diskuter sakene på forhånd.

 

Med speiderhilsen,

kretsleder Nils-Martin