NSF ABspeiderne.no

ABspeiderne på Speiderting

Speidertinget 2016 er nå avsluttet.
May Britt ble gjenvalgt som speidersjef, Karl-Erik som visespeidersjef.
Vi valgte nytt speiderstyre og justerte målene for de neste år.
Detaljer finnes her.

Det mest radikale forslaget, om grupperepresentasjon på Speidertinget, falt.
Det har ellers vært en helg fylt med gode diskusjoner, gode møter og gode samtaler.

Vi takker våre delegater for innsatsen.

 

ABspeidernes delegater

ABspeidernes delegater: Nina Dæhli, Nils-Martin Haugen (VKL), John Aleksander Haugan og Jørgen Dyrhaug.